SUBORTUS

Go back

ב-27 במרס תיפתחנה בגלריה הקיבוץ שתי תערוכות רישום, שיש ביניהן זיקה למרות ששתי האמניות – לידה שרת מסד ובל שפיר – לא כיוונו לכך.

בשתי תערוכות היחיד מבקשות האמניות להחיות עבר המחבר אותן לבית ילדותן. כל אחת בדרכה מתבוננת מבעד למצע שקוף, עליו היא מעתיקה בדרך עמלנית וסיזיפית, פרטים מתוך מאגר מצומצם של חפצים משפחתיים, זיכרונות מרגעי-זמן מהותיים עבורה.

בחלל הכניסה של הגלריה תציג לידה שרת מסד את תערוכתה מג’מע: כ- 15 עבודות קטנות ממדים (20/30 סמ’ – 40/50 סמ’) אינטימיות וחשופות, רישומי גרפיט על גבי רצועות מסקינג טייפ שקוף, המודבקות בהצמדה זו לזו, על נייר פרגמנט מטופל.

מג’מע הוא מגש בפרסית, שפת האם של שרת מסד, שעלתה כילדה מאיראן, עם משפחתה. על המגש חרוטות במלאכת צורפות עדינה וצפופה סצנות מהתקופה האחמנית (מאה שישית לפנה”ס). במרכז המגש נראית סצנה של העלאת מנחה למלך, היושב על כס, מוקף משרתים. בסצנות אחרות נראים דימויים מחיי יומיום של עובדי אדמה, רועי צאן, שיירות גמלים או חמורים, בתים, אוהלים, עצים ועוד. 

האמנית מעתיקה את הסצנות מתוך סיפורי המג’מע השונים בטכניקה של פרוטאג’ (שפשוף פני המגש בעפרונות מבעד לנייר) והתאמתם לדמויות והקשרים מעולמה שלה. דמות המלך מופיעה פעמים רבות בעבודותיה היא הד לדמותו של אביה, שהיה דומיננטי בביתם. דמויות הנשים הספורות נראות מבודדות, עצמאיות, בסצנה של מלאכה יומיומית. שרת מסד מזכירה בהקשר זה את הנשים בציוריו של יוהנס ורמיר ואת רישומיה של לואיס בורז’ואה מהסדרה “אישה בית”.

בחלל הפנימי של הגלריה תציג בל שפיר את תערוכתה SUBORTUS: שש עבודות רישום במרקרים, עם נגיעות בצבע שמן, על נייר פרגמנט (100/70 סמ’ כל אחת), סרט וידיאו –  Retrospectacleוסרט אנימציה – SUBORTUS.

התערוכה מהווה המשך למהלך שהחלה בו  שפיר ב-2011, כשהחלה לבחון מקרוב את זהותה הכפולה – גרמנית וישראלית, כבת להורים ניצולי שואה, שהתיישבו בעיירה בגרמניה אחרי המלחמה. מסע ההתחקות אחר זהותה האישית החל בשימוש בחומר שהיה חלק מילדותה: שיער סוסים שנאסף מהחווה המשפחתית שהקים אביה בעיירת ילדותה. ב-2011 החלה האמנית להשתמש בשיער בסריגה צפופה, עמלנית ורפטטיבית, המזכירה שרשראות ד.נ.א. שנפגמו.
בתערוכה הנוכחית מתמקדת שפיר בצילומי משפחה, אותם היא מעתיקה במרקרים על גבי נייר פרגמנט. מתוך רגש בהול ואובססיבי, שהתבטא קודם בסריגה, היא גודשת סצנות מימי ילדותה, והן עולות זו על גבי זו, בערבוב של זמן ומקום ובשילוב אגדות שגדלה עליהן. יריד הסוסים, אליו לא הורשתה לבוא כילדה וכאישה צעירה, מושך אותה יותר מכל. זאת היתה ממלכת הגברים, שבה שלט אביה. בכמה רישומים משולבת רקמה העשויה משיער סוס, כמו חדירה שמבעד לה מפציע העולם, לעתים כזיפי זקן המאחים פיסות ושכבות של התרחשויות.
בסרט הווידיאו Retrospectacle נראית בל שפיר מתבוננת, כמבקשת לחדור אל תוך אחד הרישומים המרובדים, כדי לאחד את זיכרונותיה עם החומרים האצורים, שאותם רקמה בצלילה אל העבר, כשביקשה לגעת בזהות שאבדה. שיער ראשה הזהוב של האמנית עצמה גודש את ה”פריים” הצילומי, מקביל לשיער הסוס הסרוג. 

לידה שרת מסד וכמוה בל שפיר מחיות עבר של ילדות, שהתקיימה עבור כל אחת מהן בתרבות שונה. סמיכותן של תערוכותיהן מנכיחה מרחבי זמן גדולים. תערוכתה של לידה מנשימה עבר קדום, שמגיע עד לימי התנ”ך. בל שפיר מציבה עולם יצרי סוער של סחר מכר רחוק בחלל הגלריה המקומית.

יעל קיני

ב-27 במרס תיפתחנה בגלריה הקיבוץ שתי תערוכות רישום, שיש ביניהן זיקה למרות ששתי האמניות – לידה שרת מסד ובל שפיר – לא כיוונו לכך.

בשתי תערוכות היחיד מבקשות האמניות להחיות עבר המחבר אותן לבית ילדותן. כל אחת בדרכה מתבוננת מבעד למצע שקוף, עליו היא מעתיקה בדרך עמלנית וסיזיפית, פרטים מתוך מאגר מצומצם של חפצים משפחתיים, זיכרונות מרגעי-זמן מהותיים עבורה.

בחלל הכניסה של הגלריה תציג לידה שרת מסד את תערוכתה מג’מע: כ- 15 עבודות קטנות ממדים (20/30 סמ’ – 40/50 סמ’) אינטימיות וחשופות, רישומי גרפיט על גבי רצועות מסקינג טייפ שקוף, המודבקות בהצמדה זו לזו, על נייר פרגמנט מטופל.

מג’מע הוא מגש בפרסית, שפת האם של שרת מסד, שעלתה כילדה מאיראן, עם משפחתה. על המגש חרוטות במלאכת צורפות עדינה וצפופה סצנות מהתקופה האחמנית (מאה שישית לפנה”ס). במרכז המגש נראית סצנה של העלאת מנחה למלך, היושב על כס, מוקף משרתים. בסצנות אחרות נראים דימויים מחיי יומיום של עובדי אדמה, רועי צאן, שיירות גמלים או חמורים, בתים, אוהלים, עצים ועוד. 

האמנית מעתיקה את הסצנות מתוך סיפורי המג’מע השונים בטכניקה של פרוטאג’ (שפשוף פני המגש בעפרונות מבעד לנייר) והתאמתם לדמויות והקשרים מעולמה שלה. דמות המלך מופיעה פעמים רבות בעבודותיה היא הד לדמותו של אביה, שהיה דומיננטי בביתם. דמויות הנשים הספורות נראות מבודדות, עצמאיות, בסצנה של מלאכה יומיומית. שרת מסד מזכירה בהקשר זה את הנשים בציוריו של יוהנס ורמיר ואת רישומיה של לואיס בורז’ואה מהסדרה “אישה בית”.

בחלל הפנימי של הגלריה תציג בל שפיר את תערוכתה SUBORTUS: שש עבודות רישום במרקרים, עם נגיעות בצבע שמן, על נייר פרגמנט (100/70 סמ’ כל אחת), סרט וידיאו –  Retrospectacleוסרט אנימציה – SUBORTUS.

התערוכה מהווה המשך למהלך שהחלה בו  שפיר ב-2011, כשהחלה לבחון מקרוב את זהותה הכפולה – גרמנית וישראלית, כבת להורים ניצולי שואה, שהתיישבו בעיירה בגרמניה אחרי המלחמה. מסע ההתחקות אחר זהותה האישית החל בשימוש בחומר שהיה חלק מילדותה: שיער סוסים שנאסף מהחווה המשפחתית שהקים אביה בעיירת ילדותה. ב-2011 החלה האמנית להשתמש בשיער בסריגה צפופה, עמלנית ורפטטיבית, המזכירה שרשראות ד.נ.א. שנפגמו.
בתערוכה הנוכחית מתמקדת שפיר בצילומי משפחה, אותם היא מעתיקה במרקרים על גבי נייר פרגמנט. מתוך רגש בהול ואובססיבי, שהתבטא קודם בסריגה, היא גודשת סצנות מימי ילדותה, והן עולות זו על גבי זו, בערבוב של זמן ומקום ובשילוב אגדות שגדלה עליהן. יריד הסוסים, אליו לא הורשתה לבוא כילדה וכאישה צעירה, מושך אותה יותר מכל. זאת היתה ממלכת הגברים, שבה שלט אביה. בכמה רישומים משולבת רקמה העשויה משיער סוס, כמו חדירה שמבעד לה מפציע העולם, לעתים כזיפי זקן המאחים פיסות ושכבות של התרחשויות.
בסרט הווידיאו Retrospectacle נראית בל שפיר מתבוננת, כמבקשת לחדור אל תוך אחד הרישומים המרובדים, כדי לאחד את זיכרונותיה עם החומרים האצורים, שאותם רקמה בצלילה אל העבר, כשביקשה לגעת בזהות שאבדה. שיער ראשה הזהוב של האמנית עצמה גודש את ה”פריים” הצילומי, מקביל לשיער הסוס הסרוג. 

לידה שרת מסד וכמוה בל שפיר מחיות עבר של ילדות, שהתקיימה עבור כל אחת מהן בתרבות שונה. סמיכותן של תערוכותיהן מנכיחה מרחבי זמן גדולים. תערוכתה של לידה מנשימה עבר קדום, שמגיע עד לימי התנ”ך. בל שפיר מציבה עולם יצרי סוער של סחר מכר רחוק בחלל הגלריה המקומית.

יעל קיני