סימנים בגוף, חגי שגב

Go back

בל שפיר

סימנים בגוף – הצעה של עבודות לתערוכה.

ההיסטוריה האישית והמשפחתית שלי מוטבעים בעור גופי – רעיון זה מוצא ביטוי בסדרת עבודות שעליה אני עובדת בשנים האחרונות.

ההיסטוריה האישית שלי שמתחילה בגרמניה בשנים שלאחר מלחמת העולם תועדה באלבומי המשפחה. בשנים האחרונות עם התבגרותי, חזרתי לדפדף באלבומים, הוצאתי מתוכם צילומים ישנים. את הצילומים האלה העתקתי לניירות שרטוט אדריכלים, המרתי לסרטוני וידאו קצרים בהם הפכתי אנימציה. 

חוויות הילדות בחוות הסוסים בגרמניה, השיטוט עם המשפחה בשווקים לצד חברים ובני משפחה עברו עיבוד והוקרנו על גופי שלי. לעיתים הזמנתי גם חברים לסטודיו והקרנתי את הדימויים על גופם. כך ההיסטוריה הפרטית שלי הוקרנה ואף הוטבעה בגוף.

החוויה של יצירת זמנים מקבילים על הגוף היא חוויה אינטימית מרגשת. זהו תהליך של איחוד זמנים ותקופות, וכמובן גם רגשות, זיכרונות טובים יותר ופחות.

האחדות הזו עודדה אותי לקראת פרויקט נוסף שעליו אני עובדת – זהו ניסיון לחדור אל העבר ולמצוא בתוכו את המרכיבים הלא מודעים שמהם מורכבים חיי היצירה שלי.

בל שפיר

סימנים בגוף – הצעה של עבודות לתערוכה.

ההיסטוריה האישית והמשפחתית שלי מוטבעים בעור גופי – רעיון זה מוצא ביטוי בסדרת עבודות שעליה אני עובדת בשנים האחרונות.

ההיסטוריה האישית שלי שמתחילה בגרמניה בשנים שלאחר מלחמת העולם תועדה באלבומי המשפחה. בשנים האחרונות עם התבגרותי, חזרתי לדפדף באלבומים, הוצאתי מתוכם צילומים ישנים. את הצילומים האלה העתקתי לניירות שרטוט אדריכלים, המרתי לסרטוני וידאו קצרים בהם הפכתי אנימציה. 

חוויות הילדות בחוות הסוסים בגרמניה, השיטוט עם המשפחה בשווקים לצד חברים ובני משפחה עברו עיבוד והוקרנו על גופי שלי. לעיתים הזמנתי גם חברים לסטודיו והקרנתי את הדימויים על גופם. כך ההיסטוריה הפרטית שלי הוקרנה ואף הוטבעה בגוף.

החוויה של יצירת זמנים מקבילים על הגוף היא חוויה אינטימית מרגשת. זהו תהליך של איחוד זמנים ותקופות, וכמובן גם רגשות, זיכרונות טובים יותר ופחות.

האחדות הזו עודדה אותי לקראת פרויקט נוסף שעליו אני עובדת – זהו ניסיון לחדור אל העבר ולמצוא בתוכו את המרכיבים הלא מודעים שמהם מורכבים חיי היצירה שלי.