רישומים בשיער סוס, חגי שגב

Go back

בל שפיר רושמת בלי החומרים המסורתיים של הרישום – במקום קווי רישום בשחור ולבן, היא יוצרת את הקווים מחוטים או משערות סוסים שהיא אורגת לצורות בעלות נפח. לכאורה רק החומר הוא שונה, אך התוצאה היא של שוני גם באופי הקווי. הקווים קצרים יחסית, כאורך השיער, והם מעוצבים על פי היכולת לכוון אותם ולא רק בהתאם לרצון האמן. כך הם מהווים בסיס לחקירה של התהליכים האורגניים בטבע ובעקבות זאת גם באמנות: חופש היצירה קיים אך הוא נתון במסגרות חדשות ומאתגרות. 

הקווים שסורגת בל שפיר מושפעים מהאפשרות של האריגה, מן הגמישות ומחוזק הקשרים של השיער. כל אלה משפיעים על עיצוב הרישומים התלת-ממדיים. גם התפישה של הצופה משתנה בעקבות זאת והיא נוטה להיבטים מוחשיים, טקטוניים, ופחות להיבטים רגשיים, שאליהם מורגלים הצופים.

בעקבות צפייה זו נוצרת הכרה בתהליכי ההחצנה של תופעות טבע. לאחר ההכרה בסוג החומר והאיכויות שלו, מוזמן הצופה לשחזר את תהליך החשיבה שמוביל ומפעיל את האמנית בעת עבודתה. עבודה עם קו נתון, שיכולת השליטה במידותיו, המתחים הגלומים בו, הצבעוניות שלו – כל אלה עוברים מהאמן אל הטבע. הם מכתיבים את סוג הנוכחות של החומר ואת המאפיינים האמנותיים שלו.

הנוכחות הנוצרת היא נוכחות רגעית, עדינה וכמעט לא מורגשת, ההולכת וצוברת תאוצה עד להתגבשותה לכדי מסה קווים מרחפים הנאחזים בקירות המוצקים באמצעות סיכות כמעט בלתי נראות, ואלה מספיקות להחזיק את המסה המתגבשת.

חגי שגב

בל שפיר רושמת בלי החומרים המסורתיים של הרישום – במקום קווי רישום בשחור ולבן, היא יוצרת את הקווים מחוטים או משערות סוסים שהיא אורגת לצורות בעלות נפח. לכאורה רק החומר הוא שונה, אך התוצאה היא של שוני גם באופי הקווי. הקווים קצרים יחסית, כאורך השיער, והם מעוצבים על פי היכולת לכוון אותם ולא רק בהתאם לרצון האמן. כך הם מהווים בסיס לחקירה של התהליכים האורגניים בטבע ובעקבות זאת גם באמנות: חופש היצירה קיים אך הוא נתון במסגרות חדשות ומאתגרות. 

הקווים שסורגת בל שפיר מושפעים מהאפשרות של האריגה, מן הגמישות ומחוזק הקשרים של השיער. כל אלה משפיעים על עיצוב הרישומים התלת-ממדיים. גם התפישה של הצופה משתנה בעקבות זאת והיא נוטה להיבטים מוחשיים, טקטוניים, ופחות להיבטים רגשיים, שאליהם מורגלים הצופים.

בעקבות צפייה זו נוצרת הכרה בתהליכי ההחצנה של תופעות טבע. לאחר ההכרה בסוג החומר והאיכויות שלו, מוזמן הצופה לשחזר את תהליך החשיבה שמוביל ומפעיל את האמנית בעת עבודתה. עבודה עם קו נתון, שיכולת השליטה במידותיו, המתחים הגלומים בו, הצבעוניות שלו – כל אלה עוברים מהאמן אל הטבע. הם מכתיבים את סוג הנוכחות של החומר ואת המאפיינים האמנותיים שלו.

הנוכחות הנוצרת היא נוכחות רגעית, עדינה וכמעט לא מורגשת, ההולכת וצוברת תאוצה עד להתגבשותה לכדי מסה קווים מרחפים הנאחזים בקירות המוצקים באמצעות סיכות כמעט בלתי נראות, ואלה מספיקות להחזיק את המסה המתגבשת.

חגי שגב