רקע להצעה לביאנאלה לרישום

Go back

בל שפיר

רקע להצעה לביאנאלה לרישום

התחושה העיקרית שיוצרים עבורי קווי האמנות, הם קווי ההיסטוריה. איני יכולה לכתוב את הזיכרונות שלי במילים, שכן איני סופרת. אולם, הזיכרונות הם מה שמעצב את הקיום האישי, הפרטי והאמנותי שלי. כל קו שאני רושמת, גוזרת, או מושכת בחוט של שיער סוס, מהווה ייצוג של הזהות שלי בעבר ובהווה.

באמצעות הקווים אני זוכרת את העבר, אבל מעבר לכך, אני גם בוראת אותו מחדש. איני זוכרת את מה שקרה לי לפני שנים באופן ברור ומוחשי. איני יכולה לשחזר את כל מה שסיפרו לי הורי, ובוודאי שלא את כל מה שהעדיפו שלא לספר ולחשוף. העבר שלהם היה חסום עבורי, כי הם לא רצו לשתף, או שלא יכלו לחשוף את הנורא שעברו בזמן השואה. כך, העבר שלי נמחק במקרים רבים. באמנות שלי הקווים משחזרים את כל שהיה.

עבודות הרישום שאני יוצרת הן ניסיון לצייר מחדש את העבר, להמחיש אותו בקווי מתאר, בצבעים ובנפחים. זו דרך הביטוי שאני מבינה, שדרכה אני יכולה לתקשר עם הסביבה שלי ולספר את מה שעובר עלי.

במקום ביטוי סיפורי, אני יוצרת ביטוי ממשי, שמאפשר לי להעביר תחושות פנימיות שאין לי דרך אחרת להעביר אותן. שיער הסוסים מקבל עיצוב של צורה, לעיתים מופשטת, לעיתים סיפורית. שיערות הסוסים, שהשימוש בו באמנות הוא נדיר, משחזר את העבר בחוות הסוסים המשפחתית, שבה גדלתי. אלה הם הקווים הראשונים שאליהם נחשפתי ואיתם אני יוצאת לדרך כבוגרת. באמצעות קווים רישומים אלה אני מעצבת את הסביבות שאני יוצרת בם בדיו, בחוטי סריגה, במגזרות נייר וגם בעבודת פרפורמנס שמתועדת בווידיאו על רקע הרישומים.

בל שפיר

רקע להצעה לביאנאלה לרישום

התחושה העיקרית שיוצרים עבורי קווי האמנות, הם קווי ההיסטוריה. איני יכולה לכתוב את הזיכרונות שלי במילים, שכן איני סופרת. אולם, הזיכרונות הם מה שמעצב את הקיום האישי, הפרטי והאמנותי שלי. כל קו שאני רושמת, גוזרת, או מושכת בחוט של שיער סוס, מהווה ייצוג של הזהות שלי בעבר ובהווה.

באמצעות הקווים אני זוכרת את העבר, אבל מעבר לכך, אני גם בוראת אותו מחדש. איני זוכרת את מה שקרה לי לפני שנים באופן ברור ומוחשי. איני יכולה לשחזר את כל מה שסיפרו לי הורי, ובוודאי שלא את כל מה שהעדיפו שלא לספר ולחשוף. העבר שלהם היה חסום עבורי, כי הם לא רצו לשתף, או שלא יכלו לחשוף את הנורא שעברו בזמן השואה. כך, העבר שלי נמחק במקרים רבים. באמנות שלי הקווים משחזרים את כל שהיה.

עבודות הרישום שאני יוצרת הן ניסיון לצייר מחדש את העבר, להמחיש אותו בקווי מתאר, בצבעים ובנפחים. זו דרך הביטוי שאני מבינה, שדרכה אני יכולה לתקשר עם הסביבה שלי ולספר את מה שעובר עלי.

במקום ביטוי סיפורי, אני יוצרת ביטוי ממשי, שמאפשר לי להעביר תחושות פנימיות שאין לי דרך אחרת להעביר אותן. שיער הסוסים מקבל עיצוב של צורה, לעיתים מופשטת, לעיתים סיפורית. שיערות הסוסים, שהשימוש בו באמנות הוא נדיר, משחזר את העבר בחוות הסוסים המשפחתית, שבה גדלתי. אלה הם הקווים הראשונים שאליהם נחשפתי ואיתם אני יוצאת לדרך כבוגרת. באמצעות קווים רישומים אלה אני מעצבת את הסביבות שאני יוצרת בם בדיו, בחוטי סריגה, במגזרות נייר וגם בעבודת פרפורמנס שמתועדת בווידיאו על רקע הרישומים.