Bio 2014, General

Go back

בל שפיר היא אמנית רב – תחומית, ילידת גרמניה, החיה בישראל מאז  1972. מזה כשני עשורים היא פועלת בארץ ובעולם.  

גוף יצירתה מתאפיין בגיוון תמטי וחומרי והעבודות בעלות המאפיינים התהליכיים ממזגות בין הגלובלי לאישי.  

בתחילת שנות האלפיים החלה לעסוק בסוגיות הנוגעות להתערבויותיו של האדם בסדרי עולם, באמצעות השבחות גנטיות ושיבוטים. עבודותיה הזעירות, מתקופה זו, התייחסו לאוזלת ידו של האדם להבחין בשיבושים ולהתנגד להשלכות הנוצרות מהתערבויות אלו העלולות לפגוע בו. 

מהלך אמנותי זה הוביל אותה לבחון את זהותה האישית המפוצלת ורבת הקונפליקטים הנעה בין תרבויות. מעל לכל ריחפה, כעננה, עובדת היותה בת להורים ניצולי שואה, מפולין, שהתיישבו בתום מלה”ע השנייה בגרמניה.

העיסוק בזהות הציף זיכרונות מאיימים שהושתקו שכעת החלו להיערם זה על גבי זה. מהות הזיכרון ותעתועיו הפכו למרכזיים ביצירה. שרשראות סרוגות משיער סוס שנלקח מהחווה המשפחתית בגרמניה, המעלות על הדעת שרשראות ד.נ. א שנפגמו היוו את הביטוי האמנותי הראשוני לכך. משיער זה סרגה גם עכבישים זעירים המהדהדים את ה- “Maman”  של לואיז בורג’ואה . 

בשנה האחרונה החלה לטפל במאגר תצלומים משפחתי שהפך לתיבת פנדורה. ממנה היא מחלצת  דימויים ומתעמתת עימם, כאשר היא מעלה אותם על גבי גיליונות פרגמנט, בתקווה לספר מחדש את סיפור חייה ולנסות להשלים את סיפור משפחתה שנקטע.    

בל שפיר היא אמנית רב – תחומית, ילידת גרמניה, החיה בישראל מאז  1972. מזה כשני עשורים היא פועלת בארץ ובעולם.  

גוף יצירתה מתאפיין בגיוון תמטי וחומרי והעבודות בעלות המאפיינים התהליכיים ממזגות בין הגלובלי לאישי.  

בתחילת שנות האלפיים החלה לעסוק בסוגיות הנוגעות להתערבויותיו של האדם בסדרי עולם, באמצעות השבחות גנטיות ושיבוטים. עבודותיה הזעירות, מתקופה זו, התייחסו לאוזלת ידו של האדם להבחין בשיבושים ולהתנגד להשלכות הנוצרות מהתערבויות אלו העלולות לפגוע בו. 

מהלך אמנותי זה הוביל אותה לבחון את זהותה האישית המפוצלת ורבת הקונפליקטים הנעה בין תרבויות. מעל לכל ריחפה, כעננה, עובדת היותה בת להורים ניצולי שואה, מפולין, שהתיישבו בתום מלה”ע השנייה בגרמניה.

העיסוק בזהות הציף זיכרונות מאיימים שהושתקו שכעת החלו להיערם זה על גבי זה. מהות הזיכרון ותעתועיו הפכו למרכזיים ביצירה. שרשראות סרוגות משיער סוס שנלקח מהחווה המשפחתית בגרמניה, המעלות על הדעת שרשראות ד.נ. א שנפגמו היוו את הביטוי האמנותי הראשוני לכך. משיער זה סרגה גם עכבישים זעירים המהדהדים את ה- “Maman”  של לואיז בורג’ואה . 

בשנה האחרונה החלה לטפל במאגר תצלומים משפחתי שהפך לתיבת פנדורה. ממנה היא מחלצת  דימויים ומתעמתת עימם, כאשר היא מעלה אותם על גבי גיליונות פרגמנט, בתקווה לספר מחדש את סיפור חייה ולנסות להשלים את סיפור משפחתה שנקטע.